Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2021

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 25. mai 2021

Mudassar Kapur

Aleksander Stokkebø

leder

ordfører