Statens pensjonsfond 2021

Meld. St. 24 (2020-2021), Innst. 556 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 556 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen om Statens pensjonsfond, som består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge, er behandlet. Meldingen ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 08.06.2021