Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur – jf. Meld. St. 29 (2020–2021), og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad og Heidi Greni om å avslutte statens arbeid med marint vern av fjordarmen Børgin i Trondheimsfjorden

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 25. mai 2021

Ketil Kjenseth

Else-May Norderhus

leder

ordfører