Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Dette dokument

  • Innst. 659 S (2020–2021)
  • Kildedok:
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 14. juni 2021

Tone Wilhelmsen Trøen

Eva Kristin Hansen

Morten Wold

Magne Rommetveit

Nils T. Bjørke

Ingjerd Schou