Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2021 fra Sivilombudet og Melding for året 2021 fra Sivilombudet om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 24. mai 2022

Peter Frølich

Carl I. Hagen

leder

ordfører