Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om helhetlig barnepalliasjon– BERIKTIGET

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 27. oktober 2022

Tone Wilhelmsen Trøen

Seher Aydar

leder

ordfører