Representantforslag om helhetlig barnepalliasjon

Dette dokument

  • Representantforslag 256 S (2021–2022)
  • Fra: Marian Hussein, Sara Bell, Kari Elisabeth Kaski og Birgit Oline Kjerstad
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
24. mai 2022

Marian Hussein

Sara Bell

Kari Elisabeth Kaski

Birgit Oline Kjerstad