Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å bedre ME-sykes trygderettigheter

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 15. november 2022

Kirsti Bergstø

Eivind Drivenes

leder

ordfører