Representantforslag om å bedre ME-sykes trygderettigheter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emma Watne, Seher Aydar Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R) Innstilling avgitt 15.11.2022 Innst. 52 S (2022-2023)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å bedre ME-sykes trygderettigheter. Følgende ble vedtatt: Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk og praksis for å sikre at man ivaretar CFS/ME-sykes rett til likebehandling med tanke på krav om hensiktsmessig behandling ved søknad om uføretrygd. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk og praksis for å sikre at CFS/ME-syke under avklaring ikke blir stilt krav om behandling som er utilgjengelig eller som de får avslag på i det offentlige helsevesenet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2022

   Debattert i Stortinget 24.11.2022
   Votert i Stortinget 24.11.2022