Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om klagemulighet etter avslag på innsyn etter offentlighetsloven

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 15. november 2022

Per-Willy Amundsen

Odd Harald Hovland

leder

ordfører