Representantforslag om klagemulighet etter avslag på innsyn etter offentlighetsloven

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Guri Melby, Ingvild Wetrhus Thorsvik Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (V)

Saksgang