Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 5. oktober 2022 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 21. oktober 2022 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det åpnet for å sende inn skriftlig innspill.

Følgende leverte innspill:

  • Parat Nav.

  • Fellesorganisasjonen (FO).