Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å be regjeringen sørge for snarest mulig å etablere en midlertidig bro ved Tretten

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 22. november 2022

Erling Sande

Kirsti Leirtrø

leder

ordfører