Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om bedre dyrevelferd ved hundeavl

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 22. november 2022

Willfred Nordlund

Rasmus Hansson

leder

ordfører