Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om europeiske selskaper (SE-loven) og lov om europeiske samvirkeforetak (SCE-loven) mv. (forskriftshjemler for saksbehandlingsregler)

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 29. november 2022

Per Vidar Kjølmoen

Solveig Vitanza

fung. leder

ordfører