Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2022

Per-Willy Amundsen

Odd Harald Hovland

leder

ordfører