Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av riksvalgstyre for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2026

Dette dokument

  • Innst. 107 S (2022–2023)
  • Utgiver: Stortingets presidentskap
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
Oslo, i Stortingets presidentskap, den 1. desember 2022

Masud Gharahkhani

Svein Harberg

Nils T. Bjørke

Morten Wold

Kari Henriksen

Ingrid Fiskaa