Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2022

Kirsti Bergstø

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører