Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 5. desember 2022

Kirsti Bergstø

Tuva Moflag

leder

ordfører