Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag om ny økonomisk politikk og samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i Norge

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 14. desember 2022

Eigil Knutsen

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører