Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om representantforslag om frys av all bistand til stater som direkte eller indirekte støtter opp om Russlands krig i Ukraina

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 20. desember 2022

Ine Eriksen Søreide

Ingjerd Schou

leder

ordfører