Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om prioritering av skredsikringstiltak på E6 langs Langnesberga

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 12. januar 2023

Erling Sande

André N. Skjelstad

leder

ordfører