Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om et krafttak for gründerskap, entreprenørskap og innovasjon i usikre tider

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 17. januar 2023

Willfred Nordlund

Geir Jørgensen

leder

ordfører