Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om raskere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 7. februar 2023

Lene Vågslid

Aram Karim

leder

ordfører