Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 7. februar 2023

Hege Bae Nyholt

Maren Grøthe

leder

ordfører