Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen

Saksgang