Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032

Meld. St. 5 (2022-2023), Innst. 170 S (2022-2023)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 07.02.2023Innst. 170 S (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet en stortingsmelding om Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032, Meld. St. 5 (2022-2023). I meldingen gjør regjeringen rede for hva den mener bør være de overordnede målene og tematiske prioriteringene i de kommende ti årene. Det ble fattet et vedtak om at Stortinget ber regjeringen, som en del av en varslet stortingsmelding om fagskoler, om å legge frem en plan for videreutviklingen av den høyere yrkesfaglige utdanningen som blant annet drøfter finansiering, studiepoengsystem, kapasitet og akkreditering.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 07.02.2023

  Debattert i Stortinget 14.02.2023
  Votert i Stortinget 14.02.2023