Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om at Nav ved behandling av søknader om sosialhjelp ikke stiller vilkår om salg av nødvendige eiendeler som bolig og bil eller krav om å bruke av oppsparte midler

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 7. februar 2023

Kirsti Bergstø

leder og saksordfører