Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag om å harmonisere permitteringsregler mellom havbruk og annen industri

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. februar 2023

Kirsti Bergstø

Runar Sjåstad

leder

ordfører