Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (arbeidstakerbegrepet og arbeidsgiveransvar i konsern)

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 14. februar 2023

Kirsti Bergstø

Anna Molberg

leder

ordfører