Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om styrking av barnehusene – helhetlig ivaretakelse og oppfølging av barn i saker om vold og seksuelle overgrep

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. februar 2023

Per-Willy Amundsen

Kamzy Gunaratnam

leder

ordfører