Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om tiltak for oppbygging av nasjonale antidronekapasiteter

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. februar 2023

Per-Willy Amundsen

Ingvild Wetrhus Thorsvik

leder

ordfører