Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021–2022

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 14. februar 2023

Peter Frølich

leder og ordfører