Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om å fjerne muligheten for kommunale tiggeforbud

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 14. februar 2023

Per-Willy Amundsen

Johan Aas

leder

ordfører