Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om et arealnøytralt Norge der man stanser naturtapet og starter gjenoppbyggingen av en rik, robust og mangfoldig natur

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 16. februar 2023

Marianne Sivertsen Næss

Mani Hussaini

leder

ordfører