Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om økt satsing på kvinnehelse

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 21. februar 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Lisa Marie Ness Klungland

leder

ordfører