Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å sikre innsyn i alle offentlig finansierte velferdstjenester

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 21. februar 2023

Willfred Nordlund

Guro Angell Gimse

leder

ordfører