Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag om å sikre forsvarlige barnevernstjenester

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 21. februar 2023

Grunde Almeland

Silje Hjemdal

leder

ordfører