Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag om reversering av botidskrav og bedre vern mot partnervold

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 21. februar 2023

Lene Vågslid

Mari Holm Lønseth

leder

ordfører