Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om å gjennomføre Stortingets vedtak 960 av 20. mai 2021 om å myke opp adgangen til medisinsk begrunnet dispensasjon etter førerkortregelverket

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. mars 2023

Erling Sande

Jone Blikra

leder

ordfører