Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag om å supplere verneplanene for vernede vassdrag

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. mars 2023

Marianne Sivertsen Næss

Sofie Marhaug

leder

ordfører