Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger)

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 9. mars 2023

Ine Eriksen Søreide

leder og ordfører