Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Fn

Saker og spørsmål fra Fn

 • Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 16 (2021-2022)

  Oversendt regjeringen: 09.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Om at bærekraftsmålene krever systematisk innsats fra alle statsråder og underliggende etater, og hva statsråden vil gjøre for å øke Norges måloppnåelse når det gjelder de mål og delmål som er særlig relevante for statsrådens portefølje, mv.

 • Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til olje- og energiministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2021-2022)

  Oversendt regjeringen: 09.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Om at bærekraftsmålene krever systematisk innsats fra alle statsråder og underliggende etater, og hva statsråden vil gjøre for å øke Norges måloppnåelse når det gjelder de mål og delmål som er særlig relevante for statsrådens portefølje, mv.

 • Interpellasjon fra Nikolai Astrup (H) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2021-2022)

  Oversendt regjeringen: 09.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Rette vedkommende: Kommunal- og distriktsministeren

  Om at bærekraftsmålene krever systematisk innsats fra alle statsråder og underliggende etater, og hva statsråden vil gjøre for å øke Norges måloppnåelse når det gjelder de mål og delmål som er særlig relevante for statsrådens portefølje, mv.

 • Interpellasjon fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2022-2023)

  Oversendt regjeringen: 16.01.2023

  Besvart: 07.02.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om kva planar regjeringa har om å fylgje opp naturavtalen som vart underskrive 19. desember 2022, om når Stortinget kan få framlagt ein strategi med konkrete mål og planar for gjennomføring av naturavtalen i Noreg, og om regjeringa vil revidere og justere eksisterande planar som er i sterk strid med naturavtalen sine mål

 • Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2023

  Besvart: 03.05.2023 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om klima- og miljøministeren kan bekrefte at Landbrukets klimaplan er en forpliktende del av Norges helhetlige plan for å kutte klimautslipp fram mot 2030, og at punkt i denne avtalen som klima- og miljøministeren er konstitusjonelt ansvarlig for, ikke kan oppheves av landbruks- og matministeren gjennom medieutspill

 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2023

  Besvart: 03.05.2023 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om statsråden kan stadfeste at punktet i Landbrukets klimaplan om endring av matforbruket i den norske befolkninga slik at matforbruket i størst mogeleg grad blir i tråd med dei nasjonale kostholdsråda står fast, også dersom dei internasjonale kosthaldsråda tilrår redusert forbruk av raudt kjøtt

 • Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2023

  Besvart: 08.11.2023 av utenriksminister Espen Barth Eide

  Om hva som er regjeringens mening om initiativene fra EU og FN om hvem som skal ha det overordnede sikkerhetsansvaret for Gaza etter krigen, og hvordan regjeringen jobber diplomatisk for å sikre at Gazas framtid er som en del av en selvstendig palestinsk stat

 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om at næringsministeren forventer at alle selskapene der staten er eier utøver forsvarlige aktsomhetsvurderinger, også for humanitærretten, og om han kan bekrefte at dette er i samsvar med de anbefalinger som følger av både FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs internasjonale retningslinjer for ansvarlig næringsliv