Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om minipris på tog

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 14. mars 2023

Erling Sande

Jone Blikra

leder

ordfører