Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om sosial dumping i budbilbransjen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 14. mars 2023

Erling Sande

Nils Kristen Sandtrøen

leder

ordfører