Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 31. januar 2022 *

Dato: 31.01.2022
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 4

Eventuelt

Talere

Møtelederen: Da ser vi at Bjørlo ber om ordet igjen – vær så god.

Alfred Jens Bjørlo (V): Beklagar – eg blir jo reine møteplagaren her no også, men eg skal prøve å stille eit kort og konkret spørsmål, iallfall.

Taksonomiforordninga: Det eg har prøvd å lese meg opp på i info frå Stortinget, er at det enno ikkje er avklart når og korleis ho kjem opp vidare i formell behandling. Går det an å seie noko meir om vidare framdrift på taksonomiforordninga?

Møtelederen: Da skal utenriksministeren få svare, men da setter vi også helt strek for nye spørsmål, sånn at vi får rundet av møtet hvis det ikke er flere spørsmål.

Vær så god, utenriksminister.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt: Den er til behandling, men fristen for innspill var 20. januar i EU – jeg skal bare se. Tenker du på den norske behandlingen av det, eller hva tenker du på?

Alfred Jens Bjørlo (V): Ja, det gjer eg.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt: Kan ikke jeg bare sende det til deg gjennom et brev til Stortinget, for da kan du få datoene? Jeg har ikke akkurat tentative datoer liggende. Jeg har innholdet, men ikke datoplanen.

Møtelederen: Fint, da gjør vi det sånn, og da er vi gjennom dagsordenen.

Jeg takker alle komiteer, helseministeren og utenriksministeren for oppmøtet. Alle som har ønsket å stille spørsmål, håper jeg nå har fått stilt spørsmål. Hvis det ikke er andre ting under Eventuelt, foreslår jeg at vi avslutter møtet og sier takk for i dag.