Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 27. oktober 2021 *

Dato: 27.10.2021
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 3

Eventuelt

Talere

Møtelederen: Det er ingen saker under Eventuelt.

Da har jeg ikke sett flere som har bedt om ordet. Da kan vi heve møtet og si takk for oppmøtet til alle og også til utenriksministeren for første runde i Europautvalget som utenriksminister.