Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 27. oktober 2021 *

Dato: 27.10.2021
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 29. oktober 2021. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 20. oktober d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 29. oktober.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: Hurdalsplattformen Utenriksministeren vil gi en kort introduksjon til Hurdalsplattformens punkter om europarelaterte saker. EØS-midlene Utenriksministeren vil orientere om status for EØS-midlene med vekt på spørsmål knyttet til rettsstat, Polen og Ungarn. WTO-ministermøte i november Det 12. ministermøtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) finner sted i Genève 30. november til 3. desember 2021 (MC12). MC12 vil være det første ministermøtet under WTOs nye generaldirektør Ngozi Okonjo-Iweala. Fra norsk side har vi prioritert å få en tydelig leveranse på handel og helse, avslutte fiskerisubsidieforhandlingene med et resultat som får reell effekt på bærekraft, samt å legge til rette for WTO-reform.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.16.