Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen onsdag den 13. februar 2008 kl. 12

Dato: 13.02.2008
Møteleder: Øystein Djupedal (SV)(komiteens første nestleder)

Dagsorden

  • Sak

    Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 - Utenriksdepartementets håndtering av bistandsområdet og rutiner ved mistanke om korrupsjon og mislighet.
    ((Dokument nr. 1 (2007-2008)) )

Høringen slutt kl. 13.07.