Høringer - Åpen høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen mandag den 12. november 2012 kl. 9

Dato: 12.11.2012
Møteleder: Anders Anundsen (FrP) (komiteens leder)

Dagsorden

  • Sak:

    Redegjørelse av statsministeren og justis- og beredskapsministeren om regjeringens oppfølging av rapporten fra 22. juli-kommisjonen

Høringen slutt kl. 16.57.