Høringer - Kontrollhøring torsdag den 9. januar 2020 om arbeids- og sosialministerens redegjørelse om praktiseringen av EUs trygdeforordning

Dato: 09.01.2020
Møteleder: Dag Terje Andersen

Innhold

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak:

    (Redegjørelse, nr. 5 (2019–2020))Redegjørelse av arbeids- og sosialministeren om praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21

Høringen slutt kl. 19.44.